NAVARA

NAVARA

DESCRIPTION:

ENGINE
2.3D SE 4X4 DC MT
2.3D LE 4X4 DC M
2.3D LE 4X4 DC AT
POWER
140 KW
140 KW
140 KW
TRANSMISSION
6 Speed Manual
6 Speed Manual
7 Speed Manual

Download Brochure:
Navara Brochure